User login

Marsvinsraser

Marsvinet indelas i en mängd olika raser, precis som för katter och hundar, hästar, boskap och andra djur. När det gäller marsvin är det främst pälsen som skiljer olika raserna åt, längd, struktur och hårdhet/mjukhet. I Sverige är det svenska marsvinsföreningen som har hand om indelning i raser, registrering av rasmarsvin osv. Först indelas raserna efter pälslängd och pälsstruktur i korthår, strävhår och långhår. Avsnittet om marsvinsraserna är under uppbyggnad...