User login

Hyalella azteca

Hyalella azteca blir 5-8mm långa, ser ut som gråsuggor och trivs i akvarier. Det är ett Sagittariablad den sitter på.