User login

Artiklar om råttor

Här finns nu 65 artiklar om tamråttor, både gamla och nya, varav de flesta redan tidigare publicerats i Tamråttans Vänners (TRVs) medlemstidning R8Magazinet (=R8MZ). Och det kommer snart fler...

De allra flesta av dessa artiklar är baserade på vetenskapliga böcker i ämnena veterinärmedicin, råttans beteende och råttans genetik. Övriga är bara rena berättelser ur verkligheten.