User login

Vilda möss

FÅNGA ALDRIG VILDA RÅTTOR OCH MÖSS!

Jag får ofta frågor från människor som fångat vilda möss (eller vilda råttor) och som vill veta hur man lämpligen sköter och tämjer dem. Mitt svar är alltid att eftersom 90 % av populationen av vilda råttor och möss bär på två olika sjukdomar som kan smitta till människor och kan göra dig så sjuk att du måste åka ambulans till akuten, så - vidrör aldrig vilda råttor eller möss!

Båda sjukdomarna går under namnet "Rat-bite Fever" när människor får dem, och de kan i svårare fall ge återkommande symptom för åratal framöver.

Varken möss eller råttor uppvisar symptom om de bär på infektionen, så de kan se helt friska ut. Jag skulle aldrig låta någon av mina råttor eller mina möss komma i närheten av vilda råttor eller möss pga risken att få denna sjukdom.

Om du hittar vilda råttungar eller vilda musungar som du vill rädda till livet, så använd handskar hela tiden när du pysslar med dem.

Tänk på att det är olagligt att fånga in vilda djur i Sverige. Om du hittar vilda råttungar eller vilda musungar som du vill rädda till livet så skall du enligt lagen kontakta en förening som har speciellt tillstånd att hålla dem i fångenskap och som kan mata upp och släppa ut dem, och du måste lämna över djuren till en sådan förening inom 48 timmar.

Dessa sjukdomar är vanliga i hela världen hos vilda råttor och möss.

Eva Johansson