User login

Agouti

Agouti baseras på A - uniform agouti. Dessa möss kan ha antingen AA eller Aa. Agouti med röda ögon kallas allmänt för Argente istället för Agouti.

 • Agouti - AA. (Färgavlade Agouti kallas ofta Golden Agouti.)

  Golden Agouti.
 • Blue Agouti (Opal) - AAdd. (Ej färgavlad.)
 • Cinnamon - AAbb
 • Lilac Agouti (även kallad Lynx) - AAbbdd.
 • Argente - AApp.
 • Champagne Argente - AAbbpp.
  Dessa har även kallats Argente Gold i England.
 • Blue Argente - AAddpp (även kallad Silver Argente).
 • Lilac Argente (även kallad Lavender Argente eller Pale Lilac Argente) - AAbbddpp.

Silver Agouti baseras på A - uniform agouti, och cch - chinchilla. Dessa kan ha antingen AA eller Aa, och de måste ha cchcch.

 • Silver Agouti - AAcchcch
 • Blue Silver Agouti (även kallad Squirrel) - AAcchcchdd.
 • Chocolate Silver Agouti -
  AAbbcchcch.
 • Lilac Silver Agouti - AAbbcchcchdd.
 • Dove Silver Agouti - AAcchcchpp.
 • Champagne Silver Agouti - AAbbcchcchpp.
 • Pink Eyed Blue Silver Agouti - AAddcchcchpp.
 • Lavender/Pale Lilac Silver Agouti - AAbbcchcchddpp.

The colours with long names are rarely seen...

The Chinchilla group is the same as the Silver Agouti with a white belly, so it has Aat instead of AA or Aa.

 • Chinchilla - Aat
  cchcch.
 • Blue Chinchilla - Aat
  cchcchdd.
 • Chocolate Chinchilla -
  Aatbbcchcch.
 • Lilac Chinchilla - Aatbb
  cchcchdd.
 • Dove Chinchilla/Argente Creme - Aat
  cchcchpp.
 • Champagne Chinchilla - Aatbb
  cchcchpp.
 • Silver Chinchilla - Aatdd
  cchcchpp.
 • Lavender Chinchilla - Aatbb
  cchcchddpp.

Pearl

Ingen tycks veta säkert vad för gen det är som ger Pearl, och färgen Pearl finns inte i Sverige. Det finns dock en vetenskapligt beskriven gen som heter Pearl.