User login

Skuggade

Skuggade (Shaded Varieties) är en blandad grupp som främst bygger på olika c-genskombinationer.

Sable

Sable baseras på genen AY - dominant yellow. Det står i många musböcker att du aldrig kan ha en röd tanmus, men det finns inte skymten av ett bevis för detta påstående. Faktum är att just Sable kan vara en sotad röd tanmus - AYat - eller en sotad röd - AYA eller AYa.

I många böcker och på många internetsidor hävdas det att Sable orsakas av Umbrous genen U. Men det finns faktiskt inte skymten av ett bevis för detta påstående heller. Du kan avla fram sotiga röda möss från rena röda möss och tvärtom genom att endast selektera på färgen.

 • Black Sable - AYat
 • Blue Sable - AYatdd
 • Chocolate Sable - AYatbb
 • Lilac Sable - AYatbbdd
 • Dove Sable - AYatpp
 • Champagne Sable - AYatbbpp
 • Silver Sable - AYatddpp
 • Pale Lilac Sable - AYatbbddpp

Marten Sables

Marten Sables orsakas av Sable enligt ovan samt chinchilla genen - cch.

 • Black Marten Sable - AYatcchcch
 • Blue Marten Sable - AYatcchcchdd
 • Chocolate Marten Sable - AYatbbcchcch
 • Lilac Marten Sable - AYatbbcchcchdd
 • Dove Marten Sable - AYatcchcchpp
 • Champagne Marten Sable - AYatbbcchcchpp
 • Silver Marten Sable - AYatddcchcchpp
 • Pale Lilac Marten Sable - AYatbbcchcchddpp

Genen AY är letal.

Himalayan

Himalayan baseras på de åtta vanliga grundfärgerna samt genkominationen
himalayan - ch och albino - c.

 • Himalayan or: Black Point Himalaya - aachc.
 • Blue Point Himalaya - aachcdd
 • Chocolate Point Himalaya - aabbchc
 • Lilac Point Himalaya - aabbchcdd
 • Dove Point Himalaya - aachcpp
 • Champagne Point Himalaya - aabbchcpp
 • Silver Point Himalaya - aachcddpp
 • Pale Lilac Point Himalaya - aabbchcddpp

Naturligtvis finns det minst lika många olika agoutibaserade himalayor...

Agouti Point Himalaya - AAchc.

Siamese

Siamese är baserad på genen himalayan - ch i dubbel uppsättning.

 • Siamese Seal Point (kallas även bara Siamese)
  - aachch
 • Blue Point Siamese - aachchdd
 • Chocolate Point Siamese - aabbchch
 • Lilac Point Siamese - aabbchchdd
 • Dove Point Siamese - aachchpp
 • Champagne Point Siamese - aabbchchpp
 • Silver Point Siamese - aachchddpp
 • Pale Lilac Point Siamese - aabbchchddpp

Göm inte agouti siameserna...

Agouti Point Siamese - AAchch.

Varken Siamese eller Himalayan kan visa rött pigment, så en röd siamese kommer att bli vit, en mus som är vit med röda ögon, exempelvis en fawn siamese kallas även en falsk albino.

Colourpoint

Colourpoint är bara ett nytt namn på våra svartögda siameser. Colourpoint är baserad på delvis samma gener som siamese, fast vi har bytt ut den ena himalayan - ch genen mot en extreme dilution - ce gen.

 • Colourpoint - aacech
 • Colourpoint Blue - aacechdd
 • Colourpoint Chocolate - aabbcech
 • Colourpoint Lilac - aabbcechdd
 • Colourpoint Dove - aachchpp
 • Colourpoint Champagne - aabbcechpp
 • Colourpoint Silver - aacechddpp
 • Colourpoint Pale Lilac - aabbcechddpp

Burmese

Burmese är det nya namnet på våra gamla Sable Siamese, eller Siamese sable som de också kallades. Burmese är baserad på delvis samma gener som Siamese, fast vi har bytt ut den ena genen himalayan - ch genen mot chinchilla genen - cch.

 • Burmese - aacchch
 • Blue Burmese - aacchchdd
 • Chocolate Burmese - aabbcchch
 • Lilac Burmese - aabbcchchdd
 • Dove Burmese - aacchchpp
 • Champagne Burmese - aabbcchchpp
 • Silver Burmese - aacchchddpp
 • Pale Lilac Burmese - aabbcchchddpp

Brindle

Brindle ställs ut i alla mörka grundfärger inklusive tickade.

 • Black Brindled - aaMobrmo.