User login

Fox

Fox är baserad på tangenen at samt chinchillagenen cch. En foxmus kan vara antingen atat or ata (plus chinchilla). När vi pratar om foxmöss menar vi möss med helt vita magar. Man kan säga att en fox är en vitmagad tan.

  • Black Fox - atatcchcch
  • Blue Fox - atatcchcchdd
  • Chocolate Fox - atatbbcchcch
  • Lilac Fox - atatbbcchcchdd
  • Dove Fox - atatcchcchpp
  • Champagne Fox - atatbbcchcchpp
  • Silver Fox - atatcchcchddpp
  • Lavender Fox - atatbbcchcchddpp


En Satin Beige Fox, ägare Jenny Czermak.