User login

Skötsel av dräktig hona

Generellt gäller att en dräktig hona behöver mycket närande mat, för att orka få friska och starka ungar.

I god tid bör man ge henne gott om bomaterial så att hon kan boa till de väntade ungarna.

Skall honan vara ensam eller bör hon få bo med kompisarna? Det kan variera. Mushonor som känner den blivande mamman väl kan faktiskt få bo ihop med henne, de brukar hjälpa henne med ungarna. Har man flera honor som är dräktiga samtidigt så kan de mycket väl bo tillsammans, och hjälpa varandra med ungarna. En nackdel med detta är att de ofta lägger alla ungar i en stor hög, så att det inte går att skilja ut vilka ungar som tillhör vilken hona.

Ofta bör man tänka på att inte lyfta och bära på en dräktig hona, det är bättre att antingen låta henne vara kvar i buren tills hon fått ungarna, eller själv klättra upp i handen.

I samband med födseln bör man absolut låta honan vara ifred med sina ungar. Man kan övervaka födseln om honan är tam, men låta bli att röra ungarna de första timmarna.

Bör man städa på en hona med ungar? Hur gör man då i så fall? Visst kan man städa på en hona med ungar. Det är vanligen fullt möjligt att städa hela buren straxt efter födseln, men det rekommenderas inte. Lämpligen låter man hona vara ifred med ungarna i några dagar innan man städar på dem. När man städar på dem så är det vanligen enklast att ge honan något annat att göra under det att man städar. Det har förekommit honor som försvarat sina ungar mot sin ägare...

Man bör alltid undvika att städa hos ungarna och även att störa honan med de nyfödda de första timmarna efter födseln, då det är under den tiden de skapar de starka banden mellan mamma och ungar.

Så fort ungarna är gamla nog kan man börja pyssla med dem. De skall vara minst några dagar gamla och honan skall vara tam.

Eva Johansson