User login

Avvänjning av ungar

Att avvänja ungarna är samma sak som att ta bort dem från mamman. Egentligen betyder ordet att mamman vänjer dem av med att dia.

I många böcker står det att man skall vänja av i princip alla smådjursungar vid en ålder av tre veckor. Erfarenheten har visat att musungarna klarar sig bättre om de får stanna kvar längre hos mamman. Samtidigt bör de ej få stanna hos mamman för länge, för då finns risken att syskonen parar sig med varandra så man får många kullar med möss framöver. Normalt vänjer man av musungar vid en ålder av drygt 4 veckor, med ett spann på 3, 5 veckor till 6 veckor, beroende ungarnas utveckling.

Det går alldeles utmärkt att vänja av endast alla hanungar och låta honungarna få stanna hos sin mamma.

Om pappa musen är väldigt snäll går det ibland utmärkt att låta hanungarna få flytta in och bo tillsammans med sin far. Ibland är det någon musunge som inte fungerar ihop med de övriga, de kan börja släss om de är hanar. De bästa mössen slåss aldrig sinsemellan så sådana mushanar som inte slåss sinsemellan är värdefulla i aveln.

Könsmogen?

Vad innebär det att musen har blivit könsmogen? Att den är gammal nog att själv göra ungar.

Könsmedveten?

Vad innebär det att musen har blivit könsmedveten? Enligt en uppfödare i Svemus blir musen könsmedveten vid 3 månaders ålder. Det finns inga som helst vetenskapliga belägg för denna teori, utan det är ett rent påhitt. Precis alla andra sätt vi människor har att förmänskliga djur så är det inte till djurets fördel.

Tidig könsmognad hos mus

Eva Johansson