User login

Popcornmus

Vad är en popcornmus?

Popcornmöss är benämningen på studsande musungar av arten tammus, vanligen studsar en del musungar (ofta hela kullar) runt i buren när de blir störda/skrämda då de är omkring 3 veckor gamla. De på minner helt klart om poppande popcorn. Musungar som inte studsar runt i buren har oftast ett bättre temperament, dvs de blir ofta lugnare och är lättare att hantera när de växer upp.

Enligt vissa källor kommer musungen i popcornåldern redan vid 10 - 12 dagars ålder och lämnar den inte förräns vid mellan 4 och 8 veckors ålder. Under denna popcornålder är de väldigt svåra att få tag på när popcornar runt vid minsta störning. Dessutom påstås musungarna vara mycket känsliga, rädda och arga under denna period, samt kunna bitas och skrika om man håller fast dem. Det påstås vara lätt att förstöra ungen i detta stadium, genom att skrämma dem så att de i all framtid kommer att vara extremt rädda för människor och alltid bitas om de hanteras. Denna beskrivning gäller som tur är ej för normala möss, utan bara för möss som har extremt dåligt psyke, och som man därför aldrig bör avla på.

En riktigt bra musunge har ingen popcornperiod alls.

Naturligtvis måste man ändå tämja och umgås med musungen så att den blir så trygg den kan vara tillsammans med människor.

Eva Johansson