User login

Lite om genetikens historia

Vad är egentligen genetik? Genetikens moderna historia började med munken Gregor Johann Mendel, som även kallas "genetikens fader" och hans korsningsförsök med olika ärtsorter. Han flyttade in som ung på ett kloster i Österrike, och ganska snart började han arbeta med sina ärtor. Genom sina korsningsförsök på ärtorna lade han grunden till ärftlighetsforskningen som vi har idag.

Men Gregor Mendel var faktiskt inte först! Redan 1797 (några år innan Mendel föddes den 22 juli 1822) författades en pamflett av en japan. Denna pamflett innehöll information om hur man avlar fram olika färgvarianter på mus!! Det hade varit väldigt roligt att få se ett exemplar av den, även om den är på japanska... (Källa: The New Encyclopedia of Mammals, Edited by David Macdonald, 2001.)

Runt 1825 levde en apotekare vid namn Louis Coladon i Genève och han var mycket intresserad av möss. Han höll mlöss i bur och födde upp möss i stora mängder. Bla födde han upp ett stort antal vita och grå möss och de uppvisade skillnader i färg i de olika kullarna i överensstämmelse med Mendels forskning.

För oss vanliga djurägare så innebär genetiken främst läran om färgernas nedärvning. På vissa djurslag även pälsanlagens nedärvning. Ibland mumlas det även lite om genetiken bakom olika sjukdomar, men allra främst handlar genetik om färgavel för oss som har möss.

Idag finns inga färgvarianter att färgavla på hos sebramössen, men väl på tammöss, taggmöss och nataler.

Eva Johansson