User login

Samma färg kan se väldigt olika ut...

Samma färg kan se väldigt olika ut...

...beroende på dess genetiska bakgrund. Och vad är då genetisk bakgrund? Jo, det tänkte jag försöka beskriva lite här! Om en musunge föds hos en uppfödare i SVEMUS är det troligt att den har åratals med avelsarbete bakom sig, dvs musen har vanligen starka färger och en i utställningssammanhang uppskattad typ. Om en musunge istället föds hemma hos någon som köps sina möss på en djuraffär, hos grannen eller hos en som föder upp möss till ormmat, och dessa möss ej har några som helst "SVEMUS-möss" i stamtavlan så kommer musungens utseende att spegla detta. Den har ej de starka färger som den färgavlade musen har, och den har ej den i utställningssammanhang uppskattade typen som SVEMUS-folket vill ha. Detta innebär inte att den ena musen är bättre än den andra musen, mer än om de skulle tävla emot varandra i standardklass på en utställning, förstås... MEN det innebär skillnaden i genetisk bakgrund! Om vi exempelvis tittar på färgen Argente så är den vanligen mycket mer kraftigt röd om musen vi tittar på har den genetiska bakgrunden "färgavlad", ställer man en argente från den ena genetiska bakgrunden invid en argente från den andra genetiska bakgrunden så är det lätt att tro att det är helt olika färger.

De två gulaktiga mössen på bilden ovan har samma färg genetiskt, men olika genetisk bakgrund.

Mer komplicerat än så...

Nu är det i verkligheten ännu mer komplicerat än så. För vissa färgavlade varianter avlas mot en svagare färg, och andra mot en starkare, så det går faktiskt att få fram möss av samma genetiska färg ur 2 olika linjer av färgavlade möss och de kan se ut som två olika färger pga den genetiska bakgrunden.

Eva Johansson