User login

Varmare ungar

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 6 2001.

Varmare ungar - längre svansar?

I ett större uppslagsverk om djur står det en liten not om att forskare har konstaterat att möss som föds upp under en högre temperatur tenderar att få längre svansar som vuxna än möss som föds upp under lägre temperatur.

Vad skulle detta i så fall kunna betyda för den uppfödare av tammöss som eftersträvar långa svansar hos sina möss? Kanske att om man ställer buren i ett lite varmare rum under tiden då ungarna växer upp. Hur varmt har vi det i våra musrum egentligen? Om vi har 20 grader Celsius och höjer till 22 grader under tiden från det att mössen föds tills de säljs – ger det lite längre svansar? Eller om vi ger mushonan rejält med bomaterial i ett mushus som hon då kan isolera noggrant – ger detta längre svansar hos mössen? Effekten påverkar endast uppväxande musungar och deras svansar precis som en noggrant uttänkt utfodring under uppväxttiden påverkar hur mössen blir som vuxna, och kan inte på något sätt förväntas gå i arv till kommande generationer. Tyvärr står det inte i boken hur stor skillnaden är. Jag tippar att skillnaden är liten men märkbar.

Det vore kul om någon i föreningen hade några erfarenheter av detta att dela med sig av!

Skrivet av Eva Johansson.