User login

Musens behåring

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 5 1998.

Musens normala kroppsbehåring består av fyra olika huvudtyper av hårstrån. Dessa är Monotrich, Awl, Auchene och Zigzag. Hårstråna indelas även i överhår och underhår.

Till underhåren räknas endast Zigzag-hårstråna. Musens päls består till omkring 80 % av underhår (dvs 80 % Zigzag-hårstrån). Zigzag-hårstråna är kortare än överhåren och har tre områden där de är platta. På dessa områden viker sig håren i omkring 90 grader och håren ges därmed sin zickzackform.

Underhåren spelar inte så stor roll för intrycket av musens färg när man betraktar musens, då de ej syns genom överhåren. Underhåren kallas på vissa djurslag underull.

Till överhåren räknas Monotrich, Awl och Auchene. Både Monotrich och Awl är nästan raka hårstrån (de kan vara svagt böjda).

Monotrich är de längsta hårstråna i pälsen, på svenska kallas de även skyddshår. De utgör en mycket liten del av musens päls men de är grövre och längre än övrig päls och syns därmed bra. Har de en avvikande färg mot övrig päls så ger deras förekomst en stor skillnad i färg.

Awl är de hårstrån som det finns flest av bland överhåren. De är kortare än skyddshåren (Monotrich) och kallas på svenska täckhår. De utgör huvuddelen av den synliga pälsen och har därmed störst betydelse för hur man uppfattar färgen.

Auchene är kortare än Awl och har ett område på hårstrået där de är platta. Där viker sig hårstrået i omkring 90 grader och dessa hårstrån är därmed inte helt raka utan har en böj.

Eva Johansson.