User login

Agoutivarianternas pälsfärg

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 5 1998.

Att Self möss endast skall ha en och samma färg på alla sina hårstrån vet väl de flesta idag, men hur fungerar egentligen agoutivarianterna (dvs de tickade varianterna i standarden)? Vi tittar på de standardiserade agoutivarianterna, Agouti, Cinnamon, Silver Agouti, Argente, Chinchilla och Argente Creme. (Pearl är inte en agoutivariant och lämnas därför utanför denna studie).

Agouti är ursprungsfärgen och Self är en muterad variant. Ett hårstrå hos en Agouti har tre områden med olika färg, dessa kallas en del olika saker av olika människor. Vissa hårstrån hos Agoutin är dock enfärgade. Speciellt har ordet ”tickning” olika betydelse för olika människor, och därför använder vi andra, mer självklara, begrepp.

Färgen längst in mot huden på hårstrået kallar vi bottenfärg (eller underfärg). Hos en Agouti är bottenfärgen ofta gråaktig eller gråblå, men bör avlas så svart som möjligt.

Färgen längst ut mot hårstråets spets kallar vi spetsfärg (eller tickning). Hos en Agouti är denna färg svart.

Mellan dessa båda färger finns ett band i avvikande färg, detta kallar vi bandfärg (ibland kallas detta tickning, precis som spetsfärgen, vilket orsakar en del missförstånd). Bandfärgen hos en Agouti kan variera mellan gulaktig och rödaktig, beroende på hur pass färgavlad musen är. Ju rödare desto mer färgavlad.

Begreppen ovan härrör huvudsakligen från de hårstrån som kallas Awl (täckhår). Dessutom har musen långa hårstrån som kallas Monotrich (skyddshår), dessa är vanligen enfärgade svarta hos agoutin (de kan gradvis övergå i en ljusare nyans i bottenfärgen). Dessa enfärgade skyddshår kallas också tickning av vissa personer…

Nu när vi har definierat de olika färgbanden som bottenfärg, spetsfärg och bandfärg. Samt enfärgade skyddshår, kan vi jämföra med Self. De olika Selfvarianterna saknar egentligen bara bandfärgen! De har både spetsfärg och bottenfärg, och tittar man noga ser man att många selfmöss har en ljusare bottenfärg. Genetiskt sett är Self ett djur som förlorat förmågan att få en avvikande bandfärg på sina hårstrån. En Self har naturligtvis även den de enfärgade skyddshåren.

Nu tittar vi på de standardiserade agoutivarianterna, Agouti, Cinnamon, Silver Agouti, Argente, Chinchilla och Argente Creme. Chinchilla och Argente Creme är bara olika varianter av Silver Agoutioch därför går vi inte närmare in på dem här. Agouti har vi redan nämnt. Kvar har vi Cinnamon, Silver Agouti och Argente.

Hur får vi en Cinnamon? Genetiskt sett är en Cinnamon ett djur där allt det som är svart hos Agoutin har bytts ut mot chokladbrunt. Dvs en Cinnamon har chokladbrun bottenfärg, spetsfärg och enfärgade skyddshår. Dessutom är huden något ljusare än hos en Agouti, även ögonen är en aning ljusare. Bandfärgen är densamma som hos Agoutin.

Hur får vi en Silver Agouti? Genetiskt sett är en Silver Agouti ett djur där allt det som är gulaktigt eller rödaktigt hos Agoutin är utbytts mot vitt. Dvs en Silver Agouti har vit (eller vitaktig) Spetsfärg, bottenfärg och enfärgade skyddshår har samma färg som hos Agoutin.

Nu har vi bara Argente kvar, och hur får vi fram den? Genetiskt sett är en Argente ett djur där allt utom bandfärgen är utbytt i jämförelse mot Agoutin, tom ögonfärgen. Bottenfärgen är blåaktig, även spetsfärgen kan vara svagt blåaktig, men önskas silver. Ögonen är röda. De enfärgade skyddshåren är också nedblekta till silver eller svagt blåaktiga. En Argente som uppfyller standarden är avlad ljusare än Agouti, Cinnamon och Silver Agouti, och bör inte gärna avlas tillsammans med dessa.

Eva Johansson.

När artikeln skrevs var de enda standardiserade tickade varianterna Agouti, Cinnamon, Silver Agouti, Argente, Chinchilla, Argente Creme och Pearl.