User login

Mosaiker

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 5 1997.

Om ovanliga möss.

Mosaiker är alltid roliga djur, då så få verkar förstå hur de fungerar! Mosaiker finns hos de flesta djurarter men är inte vanliga. En mosaik i musvärlden kan exempelvis vara en blå mus - tecknad eller otecknad - med en svart fläck, eller lika gärna en svart mus med en blå fläck.

Färgen på själva fläcken orsakas inte av någon "ursprungsfärg" eller liknande (vilket föreslagits) utan är den muterade färgen som gör musen till en mosaik. Med mosaik menas i smådjurssammanhang ett djur med en eller flera muterade fläckar, muterad med avseende på färg eller hårlag. Mosaikmusen kan alltså ha flera fläckar, om man anser att musen är mosaik eller ej beror inte på antalet fläckar utan på om fläcken ges av en annan, muterad gen.

På andra djurslag hittar man också djur med ett muterat hårlag, exempelvis en korthårig individ med en fläck långhår.

Hur blir då en mus mosaik? En lång och ganska fullständig redogörelse finns i ett häfte som kallas Allmän Smådjursgenetik (finns till salu, kolla min hemsida). En kortare redogörelse är att det är en kroppslig mutation, som sker efter att individen bildats och därmed endast påverkar mindre delar av individen.

Pga att det är en kroppslig mutation - mutationen sker alltså i kroppscellerna och inte i könscellerna där de vanliga mutationerna sker - så är mutationen inte ärftlig. Däremot kan tendensen att ge mosaiker vara ärftlig, på samma sätt som tendensen att bli morrhårsätare är ärftlig. Dvs i en linje där det tidigare uppstått mosaiker är det troligare att det uppstår en ny mosaik än att det uppstår en mosaik någon annan stans. Mosaikerna är trots detta inte vanliga, och att avla med sikte på att få fram mosaiker torde ge mycket få mosaiker även om det uppstår någon enstaka individ som är mosaik. Mosaikerna är dock betydligt mer ovanliga än mosshårsätarna...

Eftersom mosaik innebär mutation i kroppscell så kan det lika gärna uppstå en mosaik med muterade inre organ som det kan uppstå en mosaik med muterad pälsfärg eller hårlag. Djur med muterade inre organ torde knappast vara livsdugliga. Mosaiker är charmiga, men jag vill inte uppmuntra folk att avla fram mosaiker, då man inte vet hur många som dör pga att "fel" del av musen muterat.

En morrhårsätare är en mus som biter av morrhåren på en eller flera av sina burkompisar.

Skrivet av Eva Johansson.