User login

Variegated kontra silvering

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 4 1997.

Hur man skiljer på dessa båda musvarianter:

Det tycks föreligga viss förvirring angående dessa varianter då man får höra att de skulle vara svåra att skilja åt. Det enda sätt de torde kunna vara svåra att skilja åt är i min mening om man blandat ihop varianterna avelsmässigt så att samma djur har anlag för båda varianterna. De silverade varianterna har endast att förlora på en slik sammanblandning, emedan man kan fundera över om inte variegated möjligen kan bli bättre med extra inslag av silvering från silveringsgenen.

Vanligen avlas dessa varianter genetiskt åtskilda från varandra, och i dessa former är de normalt minst lika lätta att skilja från varandra som even och broken.

Silverade möss orsakas av genen si som är recessiv. I utställningssammanhang skall musen vara jämnt silverad över hela kroppen, men ofta är de silverade varianterna mest silverade på rygg och sidor. En silver grey (dvs en svart silverad mus) är då svart eller nästan svart där den inte är silverad. En svart silverad mus kan alltså vara allt från jämnt silverad över hela kroppen till svagt silverad över rygg och sidor, med resten av musen svart.

Variegated å sin sida orsakas av genen W, dominant white - eller dominant spotting som den också kallas. Genen är dominant och semiletal, dvs djur med två W gener är inte livskraftiga.

En utställningsvariegated skall vara spräcklig på hela kroppen och fläckarna får ej vara väl avgränsade. Variegated har dock oftast vit mage, vilket är fullt naturligt då genen W i sin ursprungsform normalt ger möss med en stor rundad och väl avgränsad vit fläck på magen. Ursprungsformen har även en spräcklig ovansida, liknande roan med silvering.

Att nu skilja varianterna silver grey och svart variegated åt torde med denna information inte vara svårt alls. En silver grey blir inte spräcklig även om en variegated ofta är silverad mellan fläckarna. Dessutom skiljer sig vanligen magfärgen så att silver grey är silverad eller svart på magen emedan svart variegated ofta är vit på magen.

Skrivet av Eva Johansson.