User login

Koppling och överkorsning

Koppling och överkorsning

(Fortsättning på artikeln om fri klyvning.)

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 4 1994 & HM nr 1 2009.

När de inblandade generna i ett parningsförsök ligger på samma kromosom kan de inte gå åt olika håll när könscellerna bildas. Tänker vi oss att vi parar en argente mushona, CCpp, med en albino mushane, ccPP, så kan vi se detta.

Tabell 1
Honan CCpp
Könsceller Cp
Hanen ccPP
Könsceller cP

Tabell 1 använder vi för att göra korsningsschema 1 (se bilden).

Genotypen för avkomman, CcPp, ger fenotypen agouti; alla dessa avkommor blir agouti.

Nu gör vi ett tankeexperiment att vi parar två av dessa ungar med varandra. Vi gör en ny tabell.

Tabell 2
Honan CcPp
Könsceller Cp, cP
Hanen CcPp
Könsceller Cp, cP

Tabell 2 använder vi för att göra korsningsschema 2 (se bilden).

Eftersom C och p från den ursprungliga argentehonan sitter fast på samma kromosom så sitter de ihop och kan ej skiljas åt, varför inte kombinationen CP eller cp uppstår. Samma sak gäller cP från en ursprungliga albinohanen.

Jämför artikeln om fri klyvning. Avkommorna blir nu 1 CCpp, argente, 2 CcPp, agouti, och 1 ccPP, albino. Vi får förhållandet 1:2:1, helt annorlunda mot det typiska 9:3:3:1 vid fri klyvning.

Då det uppstår något fel i celldelningen så att det bildas en kromosom med CP eller cp så kallas detta överkorsning och beror på att två kromosomer har gått av och sedan läkt ihop fel, dvs att kromosombitar har bytt plats mellan olika kromosomer. Det är naturligtvis mycket ovanligt att detta händer, men det är dock vanligare än att mutationer inträffar. Ett djurslag där man praktiskt tillämpar överkorsning vid färgavel är utställningsguppy.

Huvudsaklig källa: Naturligt urval och ärftlighet – P. M. Sheppard.

Skrivet av Eva Johansson.

Tredje delen i en serie om 5 delar:

  1. Grundläggande genetik. Publicerad HM 5-6 1990.
  2. Fri klyvning. Publicerad HM 4 1994.
  3. Koppling och överkorsning. Publicerad HM 4 1994.
  4. Mera genetik: genotyp o fenotyp. Publicerad HM 2 1995.
  5. Mera genetik: alleler. Publicerad HM 2 1995.