User login

Himalaya – Siames – Silver Agouti – Chinchilla

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 3 1994.

Lite musgenetik:

Vad har dessa fyra färger gemensamt? Jo, de uppstod genom mutationer av C-genen. Albinogenen bör vara den äldsta av dessa mutationer, c, och ger i dubbel uppsättning upphov till färgen albino, c c. C ger normal färg.

En annan mutation av C-genen heter Himalaya, ch, och ger i dubbel uppsättning färgen Siames, chch. Tillsammans med c ger den färgen Himalaya, chc.

Nästa mutation som jag tänker ta upp här är Chinchillagenen, cch. Ett djur med chinchillagenen i dubbel uppsättning kallas – förvirrande nog – Silver Agouti, cchcch. Lägger man till vit mage så får man färgen Chinchilla, Aatcchcch.

För att få de olika färgvarianterna av Siames och Himalaya måste anlaget för färgen också finnas tex Blå Siames, aachchdd.

Det finns minst lika många till mutationer av C-genen, men de är inte lika vanliga. Gemensamt för C-genes mutationer är att de är ofullständigt dominanta (precis som hos marsvin) så att tex cchcch, cchch och cchc bildar tre olika färger/nyanser med den mörkaste först och den ljusaste sist.

Den färg som kallas ”Squirrel” är samma som Blå Silver Agouti cchcchdd.

Källa: Colour Inheritance in Small Livestock – Roy Robinson.

Skrivet av Eva Johansson.