User login

Tricolour

Publicerat HM 1 1994. (Artikeln något omarbetad juli 2006.)

Jag har själv sett trefärgade möss (möss med tre olika skarpt avgränsade färger på ryggen) så jag vet att de finns /har funnits. Men så häromdagen när jag lusläste en intressant bok om musgenetik (The Coat Colors of Mice av Willys K. Silvers) som jag lånat, då hittade jag en del fakta angående laboratorieförsök: om hur man tar fram trefärgade möss!

Dapple:
Redan 1992 parade man på laboratoriet möss som var Dapple (Modp) med vitfläckiga och bandade möss och fick så småningom fram trefärgade möss. Dapple är en nära släkting till Brindle och fungerar på samma sätt, den liknar också Brindle till utseendet. En Dapple är en tvåfärgad mus med ojämna och oskarpa avgränsningar mellan de båda färgerna, och de är främst tvåfärgade längs ryggen sidor. Ingen av de två färgerna är vit.

Lite om Dapple:
Hanar som är Dapple dör, de flesta redan innan de föds. Det är en dominant mutation så de möss som är Dapple har bara ett Dappleanlag. Dapplehonor med två Dappleanlag dör på samma sätt som Dapplehanarna.

Vitfläckiga möss betecknas ss (recessivt anlag, två s krävs för vitfläckighet). Vanliga teckningar med ss är broken, even och dutch (även variegated ssWw).

Dapplehonorna betecknas Modpmo, där mo står för det normala, omuterade anlaget.

Försöksparningar:
De parade alltså en Dapplehona ModpmoSS med en vitfläckig hane momoss, och sparade ur kullen en Dappledotter ModpmoSs.

Den sparade Dappledottern parades med en vitfläckig hane momoss och fick några ungar som var Modpmoss (det bör ha varit ca hälften av alla honor i kullen). Dessa var nu TREFÄRGADE! Modpmo är tvåfärgade, lägg till ss och vi har lagt till vita fläckar och vi har tre färger!

Man har även gjort precis samma parningsförsök med Dapple Modpmo och bandat btbt (byt ut s mot bt i exemplet ovan) vilket gav Modpmobtbt; en tvåfärgad mus med vitt band = trefärgad mus!

Vi har inte genen Dapple på våra tama sällskapsmöss, men istället har vi genen Brindle, som fungerar i princip på samma sätt som Dapple.

Idén bakom dessa försöksparningar var att trefärgade marsvin är ju Brindle och vitfläckiga. Tyvärr är inte marsvinets Brindle samma gen som musens Brindle… Och den fungerar ej heller likadant. Men möss med tre färger kan man alltså ta fram på detta sätt.

Observera att man inte kan avla bort Brindlegenens negativa påverkan på mössen!

Parningsförslag:

  1. Para en frisk och sund Brindlehona med en vitfläckig hane, exempelvis even, broken, dutch eller bandad.
  2. Spara minst en frisk och sund Brindlehona ur denna kull.
  3. Om pappan under punkt 1 var bandad så parar du dottern från punkt 2 med en bandad hane (han behöver ej vara släkt med pappan). Om pappan under punkt ett var broken, even eller dutch så parar du dottern från punkt två med en broken, even eller dutch (som ej behöver vara släkt med pappan).
  4. I dotterns kull torde nu omkring hälften av honorna vara trefägade! Du behöver alltså bara göra två parningar, och du behöver inte inavla…

Mössen du avlar fram är det närmaste vi har till varianten tricolour, de är inte riktiga tricolour, för de skall ha skarpa avgränsningar mellan färgfläckarna, och det har ju inte de möss man får fram genom dessa parningar, men de är i alla fall trefärgade! Samtidigt är de ju förstås också Brindle Even, Brindle Broken, osv…

Det står i boken att de här mössens teckningar är mycket fascinerande…

Eva Johansson.