User login

Dvärgväxt hos möss

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 5-6 1993.

Hos vår vanliga tammus har observerats några olika gener som ger dvärgväxt hos mössen.

Från Jackson Laboratory, USA, kan man köpa fem olika sorters dvärgmöss: Ames Dwarf (df), Dwarf (dw), Dwarf –J (dwj), Dwarf Grey (dwg) och pygmy (pg). Dessa kostar 60 – 70 dollar för ett avelspar.

Generna som ger upphov till dvärgväxten står inom parentes. Skillnaden mellan en Ames Dwarf och en vanlig mus är inte större än skillnaden mellan en satin och en vanlig släthårig mus, dvs det är endast en gen som skiljer! I fallet Ames Dwarf är det df-genen (= Ames Dwarf-genen) och i fallet satin är det sa-genen (= satin-genen).

Hur dessa olika dvärgmöss ser ut och skiljer sig åt har jag dock inga uppgifter om. Källa: Prislistan från Jackson Laboratory, USA.

Skrivet av Eva Johansson, augusti 1993.