User login

Vanliga färger

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 2 1993 (rejält omarbetad!).

Vi tittar lite på enfärgade möss, och väljer några av de vanligare färgerna.

Lite repetition av genetiken: Vi tittar på ett genpar där ena genen är från mamman och andra från pappan. En mus som får genen a från mamman och genen a från pappan – skrives aa i förkortad form – blir svart. Är musen Aa är den agouti – och har fått a från ena föräldern och A från andra. Genen a kallas non-agouti.

Det finns andra gener att titta på som ger andra färger, tex genen b, som kallas Brown. Musen aabb – just det, a från mamma, a från pappa, b från mamma, b från pappa… aabb är endast ett förkortat skrivsätt – har färgen Chocolate.

Genen d kallas Dilute och kan tex ge blått och lilac. Genen p kallas Pink-Eyed och kan tex ge Champagne.

I alla genparen är ena genen från mamman och den andra från pappan. Mao, för att få fram en mus som är Pale Lilac måste både mamman och pappan ha minst ett a, b, d, och p vardera som den kan lämna till sin unge, så att musbarnet får dubbla gener av var och en av dessa.

Enfärgade möss

aa - Black
aabb - Chocolate
aadd - Blue
aabbdd - Lilac
aapp - Dove
aabbpp - Champagne
aaddpp - Silver
aabbddpp - Pale Lilac

Ovanstående är en färgnyckel. Så här är alltså färgerna besläktade med varandra! En Lilac är exempelvis kombinationen av Blue och Chocolate, och en Champagne är kombinationen av Chocolate och Dove, kan man säga. Man har kombinerat ihop två färger till en ny färg, ett vanigt förfarande i musaveln.

Tanfärgade möss

Man kan byta ut aa mot atat och titta på samma färgserie fast i tan!

atat - Black Tan
atatbb - Chocolate Tan
atatdd - Blue Tan
atatbbdd - Lilac Tan
atatpp - Dove Tan
atatbbpp - Champagne Tan
atatddpp - Silver Tan
atatbbddpp - Pale Lilac Tan

Foxmöss

Vill man ha ännu mer roligt lägger man till genparet cchcch, chinchilla, till sin tanserie och får i stället foxserien:

atatcchcch - Black Fox
atatbbcchcch - Chocolate Fox
atatcchcchdd - Blue Fox
atatbbcchcchdd - Lilac Fox
atatcchcchpp - Dove Fox
atatbbcchcchpp - Champagne Fox
atatcchcchddpp - Silver Fox
atatbbcchcchddpp - Pale Lilac Fox

Fortfarande gäller att i alla genparen är ena genen från mamman och den andra från pappan. Mao, för att få fram en mus som är Pale Lilac Fox måste både mamman och pappan ha minst ett at, b, cch, d, och p vardera som den kan lämna till sin unge, så att musbarnet får dubbla gener av var och en av dessa.

Generellt gäller, om man blandar tan och fox i aveln, att starkare tanfärg hos tan ger vitare magfärg hos fox. Dock avråds från att blanda dessa varianter om målet är att vinna på standardutställningar med mössen.

Blekta möss?

Överhuvudtaget brukar man få sämre färg på mössen om man blandar obesläktade färger, och ju mer besläktade färger man blandar i aveln desto större är chansen att man inte får urblekta färger. Ett säkert sätt att få urblekta färger är att blanda in fox och albino någonstans i aveln på exempelvis tan eller enfärgat. Förr eller senare kommer någon musunge att få exempelvis cchc vilket är en strakt blekande kombination. En Blue Tan med (cchc atatcchcdd) blir exempelvis alldeles för ljust blå (pale smoky blue) och en Chocolate med samma genpar (aabbcchc) blir ljust mjölkchokladfärgad. Det är inte albinogenen som i sig ger detta färgomslag, vilket ofta felaktigt påstås, utan hela kombinationen cchc.

En eller annan extra gen?

Ok, vi har nu tittat på hur två likadana gener ger en färg hos mus, två a ger färgen Black och två a samt två b ger färgen Blue, osv. Vi har dessutom tittat på man får Tan, man byter ut a mot at. Faktum är att det räcker att byta ut endast ett a mot at för att få Tan, men det nämnde jag inte ovan för klarhets skull.

Vi har även tittat lite snabbt på genpar som bleker ner musens färger på ett oönskat sätt, i första hand cchc, men det finns andra som gör liknande insatser.

Nu undrar du säkert vad som sker när vi bara har ett a, ett b, ett d eller ett p? Ja, har vi ett a och ett A så händer ingenting, då gör inte ett extra a någon påverkan på musens färg alls. Har vi ett a och ett at så är det en Tan. Så det beror på vilken den andra genen i paret är! Detsamma gäller generellt alltid, men på våra tammöss finns det inte så många olika gener att välja på. När det gäller exempelvis d, idag har vi endast d och D, så ett extra d ger ingenting i form av påverkan på färgen. Däremot kan är det så att vissa gener kan c, b och p påverka varandra i vissa kombinationer, så dessa gener bör aldrig blandas i onödan!

När vi tittar på en mus som har exempelvis ett extra d, så kallar vi detta en bärare av d, dvs musen på ett extra d. Sådan information kan alltid vara bra att veta, exempelvis om vi vill ha fram en blå mus men bara har en enda blå mus att para… har vi då dessutom en blåbärare av motsatt kön kan vi få musungar med dubble d i kullen.

Hur vet vi då om musen bär på en extra gen? Det finns två vanliga sätt att se detta, dels kanske du vet att ena föräldern hade dd, då vet du att alla ungar till den musen har minst ett d. Det andra sättet är att om en mus får en unge som är exempelvis Blue Tan, (atatdd) så vet du att båda föräldrarna har minst var sitt d. Nu kanske du börjar förstå hur extremt viktigt det är att alltid föra noggranna stamtavlor på alla mössen!

De vackraste mössen får man dock om man undviker att använda andra färger än den du vill ha fram i aveln. Vill du exempelvis avla Black Tan, så använd endast bra Black Tan i aveln, då får du snabbast fram färgmässigt goda resultat.

Skrivet av Eva Johansson.