User login

Tan och Fox

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 2 1993 (Lite ändrad).

Lite musgenetik:

Tan

Black Tan kan genetiskt se ut som atat eller ata. Anlaget för tan ärvs oberoende av anlagen för tanfärgens styrka. Inga gener är beskrivna som bestämmer tanfärgens styrka, dessa gener antas vara modifierande gener.
Agouti är dominant över tan , som i sin tur är dominant över enfärgat. (Dominansen är dock ej fullständig.)

Fox

En fox är en tan med dubbla chinchillaanlag. Chinchillaanlaget bleker tan till vitt, men dessvärre bleks även grundfärgen en aning. Black Tan har beteckningen atat eller ata.
Black Fox har beteckningen atatcchcch eller atacchcch.
Om foxen har albino i släkten kan den ha anlaget c (cc = albino); tex atatcchc och har då en betydligt blekare grundfärg. En på detta sätt nedblekt Chocolate Fox blir ljust mjölkchokladfärgad. Foxar med bra tanfärg i släkten får ofta bra vithet i magfärgen.

Skrivet av Eva Johansson.