User login

Astrex och Texel i avel

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 5-6 1991.

Jag köpte min första satin texel mus sommaren 1989 och har sedan dess avlat fram alla kända kombinationer av satin, astrex och långhår. Innan 1989 hade jag hållit på med långhår och astrex – utan att korsa dessa. Och jag har länge funderat över om man kanske får bättre krull på sina astrex och texelmöss genom att endast para krull med krull. Nu är ju astrex-anlaget dominant, så det krävs endast ett astrexanlag för astrex och texel. (Astrex kan bestå av ett astrexanlag och ett släthårsanlag eller två astrexanlag. Texel har samma genetiska kod plus två långhårsanlag.)

Vad jag menar är att de djur som har två astrexanlag borde få något krulligare päls än de djur som har ett astrexanlag och ett släthårsanlag, detta vare sig djuret är astrex eller texel. Det går ju bra att para långhår med texel och få både långhår och texel i kullen – med texelungarna får då endast ett astrexanlag och blir därmed kanske inte riktigt så krulliga.

Jag tänkte mig att det kanske vore bättre att para astrex med texel. För om man endast parar krull med krull får man snart djur med två astrexanlag i kullarna, dvs något bättre krull på sina möss! Om man parar astrex med texel får man kanske först bara astrex (och eventuellt korthår) men inga texel i kullen, men det gör ju inte så mycket – så småningom parar man ett av dessa astrexbarn med en texelmus och får både astrex och texel (och eventuellt korthår och långhår).

Texel är i sig naturligtvis svårare än astrex eftersom förutom bra krull som på astrexen vill du även ha bra längd på pälsen! Satin texel däremot är inte så mycket svårare än texel att föda upp.

Detta var mina erfarenheter och funderingar –mest hämtade ur mina egna vedermödor att föda upp bra och trevliga möss.

Kom ihåg att endast para den bästa honan med den bästa hanen (de bör ej vara nära släkt) … Och ta ingen ny kull innan alla mössen i förra kullen är sålda till goda hem!

Skrivet av Eva Johansson.