User login

Om satin och långhår

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 5-6 1990.

Mera musgenetik:

Satin:

När det gäller hårlaget satin finns det tre olika sorters möss; dels satinmössen som bär satinanlaget i dubbel uppsättning, dels ”halvsatinmössen” som bär anlaget i enkel uppsättning och slutligen vanliga möss utan något anlag för satin alls. Man klan ej se skillnad på halvsatin och vanliga möss, däremot är det skillnad på deras avkommor.

- En vanlig mus utan satinanlag som paras med en satinmus får inga satinbarn alls, utan alla barnen blir halvatin.

- Paras en halvsatin med satin fås i medeltal hälften satinbarn och hälften halvsatin.

- Två halvsatin som paras med varandra ger hälften halvsatin, en fjärdedel satinbarn och en fjärdedel barn helt utan satinanlag.

- Paras två satinmöss med varandra fås enbart satinmöss.

Långhår:

De långhåriga mössens genetik ser exakt likadan ut som satinmössens, enda skillnaden är att man normalt ej kallar sina långhårsanlagsbärare för ”halvlånghår” (motsvarande halvsatin).

Skrivet av Eva Johansson.