User login

Grundläggande genetik

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 5-6 1990 & HM nr 1 2009.

Generna hos möss och andra djur förekommer vanligen i par. Den ena genen i paret har musen fått från sin mamma och den andra från sin pappa. När man i genetiksammanghang pratar om ”anlag i dubbel uppsättning” menar man att båda generna i paret är likadana. Pratar man om ”anlag i enkel uppsättning” menar man att de är olika men att åtminstone den ena genen är av den typ man är intresserad av.

När man pratar om musens GENOTYP menar man de gener som musen bär på. En mus kan ju bära på en gen som inte syns (sk recessiva gener). FENOTYP är hur musen ser ut.

DOMINANT ARVSGÅNG pratar man om när fenotypen direkt återspeglar genotypen, tex färgen agouti. En mus som bär agoutigenen är nästan alltid agoutifärgad. (För att krångla till det lite extra finns det några gener – bla dominant gul – som är dominanta över agouti…)

RECESSIV ARSVGÅNG har vi när det krävs dubbel uppsättning av ett anlag (= en gen) för att egenskapen skall vara synlig, tex satin och långhår. Dvs musen måste ha ärvt tex långhårsanlaget både från modern och fadern för att själv bli långhårig. Föräldrarna behöver dock ej vara långhåriga, det räcker med att de bär anlaget och förmedlar det till barnet.

Skrivet av Eva Johansson.

Första delen i en serie om 5 delar:

  1. Grundläggande genetik. Publicerad HM 5-6 1990.
  2. Fri klyvning. Publicerad HM 4 1994.
  3. Koppling och överkorsning. Publicerad HM 4 1994.
  4. Mera genetik: genotyp o fenotyp. Publicerad HM 2 1995.
  5. Mera genetik: alleler. Publicerad HM 2 1995.