User login

ASTREX

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 2-3 1990.

Lite musgenetik:

När det gäller hårlaget astrex finns det tre olika sorters möss; dels släthåriga möss, dels astrexmöss med astrexanlaget i enkel uppsättning och dels astrexmöss med astrexanlaget i dubbel uppsättning.

Man kan ej utseendemässigt skilja på astrexmöss med enkelt respektive dubbelt astrexanlag. Däremot kan man skilja på dem genom att titta på deras avkommor.

En astrexmus med dubbel uppsättning får enbart astrexbarn med vilken mus den än paras med, även med en släthårig mus. En astrexmus med enkel uppsättning får i medeltal hälften astrexungar och hälften släta ungar om den paras med en släthårig mus. Paras två astrexmöss med enkel uppsättning med varandra får i medeltal en fjärdedel släta ungar. Två släthåriga möss som paras med varandra får aldrig astrexungar.

Observera att många astrexmöss får rakare päls med ökande ålder. En mus som en gång är född med krullig päls är dock genetiskt sett astrex hur rak pälsen än blir senare i livet.

Skrivet av Eva Johansson.