User login

Mus musculus vaddå?

Mus musculus vaddå?

Oftast ser man på olika ställen på Internet och i böcker att musen heter Mus musculus. Men ibland står det istället Mus musculus domesticus eller Mus musculus var. domesticus. Det låter ju mycket finare än bara Mus musculus, men vad är skillnaden?

Mus musculus är det latinska, dvs vetenskapliga, namnet på arten husmus.

Skriver man Mus musculus domesticus så betyder det att man menar en underart till Mus musculus som heter domesticus. Någon sådan finns ej. Det finns andra underarter, men denna finns ej, så därför är namnet Mus musculus domesticus felaktigt. Det kan vara bra att veta.

Skriver man istället Mus musculus var. domesticus så menar man inte tammus, utan en husmus som visserligen är vild, men som lever nära människan och till stora delar livnär sig av vad människan sprider omkring sig, och vad den kan stjäla av människan. Detta namn används inom vissa områden för att särskilja dessa vilda husmöss som lever nära människan från husmöss som lever mer avskilt från människan. Namnet har alltså ingenting med domesticerad, i betydelsen tam som i tammus, att göra, vilket många musägare verkar inbilla sig. Det är ju förstås lätt att missförstå...

Eva Johansson