User login

Blir gnagare sjuka av varandra?

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 4 2006.

Blir gnagare sjuka av varandra?

Det är en fråga som ställts på Internet på sistone. Måste man ha olika arter i olika rum och tvätta händerna emellan djurslagen? Det finns folk som göra så! Hur känsliga är möss? Måste man byta kläder om man har varit ute innan man låter mössen klättra på en? Kan möss verkligen smittas av andra djurslag, och i så fall vilka då? Och vilka sjukdomar är det som sprids runt mellan olika djurarter?

Var skall man börja?

Har man uppfödning på olika smådjur är det en mycket god idé att tvätta händerna mellan djurslagen samt om möjligt ha dem i olika rum, så gör man på laboratoriet och det av god anledning. Har man ingen uppfödning är det naturligtvis inte riktigt lika noga, eftersom man inte förstör flera års avelsarbete om djuren smittar varandra.

Vilka djurslag kan smitta varandra?

Vissa smådjur smittar lättare varandra och dessa bör man ha extra kontroll över, exempelvis hamster och gerbil – de har parasiter som trivs endast på dessa djurslag, men inte gärna går på några andra djurslag. Detsamma gäller råtta och mus, deras arter av parasiter vandrar gärna mellan dessa två djurslag. Det finns parasiter som går på flera olika djurslag, men de har vi inte haft problem med ännu i Sverige.

När det gäller virus och bakterier så finns många som kan gå på flera olika djurslag. Djuren blir ju inte sjuka av att vara nära varandra, något djur måste ju ha en infektion som kan smitta, men det finns alltså ett flertal infektioner som kan göra det. Det kan ju räcka med att maten tar slut i en bur några timmar så är de djuren extra känsliga för alla sorters infektioner och då har man problem.

Smittor utifrån

När det gäller smittor utifrån är det främst ohyra man skall tänka på när det gäller möss. Men med ohyran kan andra infektioner komma, då många typer av parasiter kan vara värdar för mer allvarliga smittor. Möss kan faktiskt få sjukdomar av parasiter som de kan dö av. Dessa sjukdomar är inte helt lätta att diagnosticera och behandla.

Försöksdjur?

Varför används möss och andra smågnagare som försöksdjur om de är så känsliga? Möss användes ursprungligen för att de är små och därmed tar liten plats, och för att de snabbt får ungar som ger upphov till nya generationer, samt är lätta att föda upp. Det kan finnas fler orsaker till att man från början valde just möss som försöksdjur, men de kommer jag inte på i all hast.

På laboratoriet anpassar man djurens miljö till verkligheten, man städar bort alla möjliga smittor och håller djuren isolerade så att de skall hålla sig friska i år efter år. Man behandlar mot ohyra och ger mössen näringsriktig mat.

Ett stort tack till, Anette Svensson, Mandymoo på Internet, för uppslaget till denna artikel!

Eva Johansson