User login

Tumörer på möss

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 6 1998.

Det finns olika sorters tumörer på möss. Många musmänniskor tror att möss får antingen ärftliga tumörer eller tumörer som uppstår pga ålder. Denna indelning är missvisande. Det finns två stora grupper av tumörer till: tumörer orsakade av virus samt spontana tumörer.

Flera olika virus finns dokumenterade som ger tumörer på möss. Att detsamma gäller även människan talar man gärna tyst om.

Spontana tumörer uppstår ofta – även hos helt friska och unga individer – dessa kan bero på kemisk påverkan. Vissa ämnen i vår omgivning samt strålning orsakar tumörbildning.

Andra tumörer är ärftliga. Dessa är inte speciellt vanliga.

Hos både mus och människa uppstår som sagt ofta tumörer. Anledningen till att vi inte ser dessa är att en del av vårt immunförsvar har som uppgift att upptäcka och förstöra dessa, redan när de är så små att de inte syns utan mikroskop. Detta medför att djur eller människor med nedsatt immunförsvar ofta får tumörer då deras immunförsvar inte lyckas förstöra alla de mikroskopiska tumörer som bildas, utan dessa kan fritt växa till sig. Exempelvis ger AIDS som är en immunbristsjukdom ofta tumörer. Innan man visste vad AIDS var diagnosticerades många patienter genom de speciella olika tumörer de vanligen utvecklade.

När musen eller människan blir äldre fungerar ofta inte immunförsvaret lika bra som när musen eller människan var ung. Immunförsvaret blir nedsatt och därför får den äldre individen fler tumörer. Dessa kallas i vissa sammanhang ålderstumörer, men kan lika gärna kallas immunbristtumörer.

En gammal mus som inte får tumörer har alltså ett bättre fungerande immunförsvar än en gammal mus som får en tumör. Den mus som inte får en tumör i hög ålder skulle kunna leva längre än en mus som får en tumör. Även om tumören inte skulle vara dödlig så tar den kraft från musen.

Detta innebär att när man avlar på långlivade möss ås avlar man på möss med ett starkt immunförsvar!

Eva Johansson.