User login

C57Bl och CBA

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 2 1995.

Två vanliga laboratoriemöss är C57Bl och CBA. C57Bl är en liten svart mus (Bl=Black) som väger runt 25 gram. Brindlegenen uppstod hos en C57Bl-mus. Denna lilla svarta mus har en liten tendens att få förväxta tänder och ibland även vattenskalle, de djur som drabbas av detta dör unga – vanligen före 2–3 månaders ålder – och de är som tur är ganska få (mindre än 1 %). De möss som överlever kan istället få ett långt liv.

Vid 30 månaders ålder (ungefär 2, 5 år) börjar C57Bl drabbas av ålderskrämpor. CBA-musen är agouti och något större än C57Bl, de har också en mycket trevlig egenskap: Hanarna slåss inte sinsemellan! CBA-musen blir gammal vid 35 – 40 månaders ålder.

Det finns olika stammar av både C57Bl och CBA, som inte är exakt likadana, pga genetisk drift. De vanligaste varianterna av C57Bl är C57BL/6 och C57Bl/10.

Eva Johansson.