User login

Tumörer

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 3 1994.

Tumörer Tumörer finns det hur många olika som helst. Man kan dock skilja på cystor och vanliga tumörer. En cysta är en sorts tumör som består av en vätskefylld blåsa. Cystor tillväxer i storlek precis som andra tumörer. Om tumören är en cysta eller ej kan man enklast avgöra vid obduktion.

Mus med en tumör:

Tumörer kan vara fasta eller lösa (det är inte lätt att känna om det är en cysta). Den kan också ha olika mycket blodkärl. En tumör som tillväxer snabbt har många blodkärl och suger mycket näring ur djuret. Vid obduktion är en sådan tumör lätt att skilja från en med få blodkärl eftersom man ser blodkärlen.

Tumörerna kan sitta antingen under skinnet, sk ytliga tumörer, eller djupare inuti djuret. De ytliga kan gå att operera bort. Mitt ena marsvin (Haida) fick för ett halvår sedan en sådan tumör bortopererad, hon var då 4,5 år gammal. Svårigheten är att söva. Och postoperativ vård, de måste hållas varma efter operationen.

Mus med cancer:

Marsvin är svåra att söva, möss torde vara ännu svårare då de är mindre. Mitt opererade marsvin fick ligga på värmedyna hos veterinären, väl hemma fick jag hålla henne varm hela natten (hon fick sova i sängen). Inte förrän drygt 24 timmar efter operationen höll hon värmen själv.

Anledningen till att mitt marsvin mår bra nu är naturligtvis att det inte fanns några FLER tumörer. Den STORA skillnaden på olika sorters tumörer är alltså om det lätt blir FLERA tumörer, dvs att tumören är elakartad. Det finns också godartade tumörer, som den mitt marsvin hade, har man tagit bort hela den godartade tumören så är djuret friskt. Tar man bort en elakartad tumör så finns det ännu fler…

Ett annat namn på en elakartad tumör är CANCER.

Har du någon erfarenhet av att få en tumör bortopererad på din muskompis så skriv gärna till HM och berätta!

Skrivet av Eva Johansson.

Mus med cancer 26 januari 2008:

Mus med cancer 26 januari 2008: