User login

Bartonellos

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 5-6 1992.

Sjukdomen Bartonellos är svår att känna igen och yttrar sig först och främst i nedsatt kondition och ökad känslighet för infektioner. Sjukdomen orsakas av en rickettsia vid namn Hemobartonella muris, en blodparasit som angriper de röda blodkropparna. Sjukdomen går på både råtta och mus och sprids av löss. Djuren får så småningom anemi (=blodbrist) som ofta blir svår, inte ovanligt att djuren dör som direkt följd av anemin. Djur som dött i sjukdomen uppvisar splenit (=förstorad mjälte) vid obduktion.

Botemedel: Bredspektum antibiotika (tex Terramycin).

Förebyggande behandling: Avlusning!

Sjukdomen låter kanske exotisk, men är dock vanligare än man tror och anledningen till att jag skriver denna artikel är ett misstänkt fall hos en av SVEMUS uppfödare. Misstanken uppstod pga splenit hos en obducerad mus. Det finns en liknande sjukdom vid namn Eperythrozoonos som orsakas av rickettsian Eperythrozoon coccoides. Denna är också en blodparasit som sprids med löss. Symptom som vid Bartonellos.

Källor:

Försöksdjurstektin av Sture Falkmer/Tage Waller 1984
Gamla häften i försöksdjursteknik av Tage Waller
Listor över olika sjukdomar (på lab) och deras upphov jag fått kopierade utan angivande av källa
Intervjuer av försöksdjurspersonal

Skrivet av Eva Johansson.