User login

Artiklar om marsvin

The four basic needs of a cavy:

* At least one guinea pig friend.
* A large sheltered space to live in.
* Free access to hay of excellent quality (meaning lots and lots of hay).
* Free access to vegetables of good quality (mainly carrots and cabbage).

Här finns mer än ett 80-tal artiklar om marsvin för tillfället, men de flesta är på engelska. Anledningen till dettta är att huvuddelen av det material jag har skrivit om marsvin finns hittills endast på engelska, och det skall översättas till svenska framöver.