User login

Är hjul verkligen bra för möss?

När motionshjulen en gång introducerades var burarna extremt små och begreppet aktivering hade ännu inte uppfunnits... Så det där yttepyttiga lilla hjulet var den enda aktivering som erbjöds... I princip alla möss bodde i pyttesmå kala burar med eller utan ett pyttelitet hjul. Det enda som säkert brukade finnas var vattenflaska och matskål. Förutom i England där man hade hö som enda aktivering till mössen.

Då var i princip alla hjul farliga så att djuren kunde skada sig på dem, och de var dessutom alldeles för små.

Med tiden började det tillverkas allt större burar och allt säkrare och större hjul. De större burarna innebar att man kunde helt välja bort de pyttesmå hjulen för att istället fylla buren med leksaker. Detta är naturligtvis bättre för mössen, då de gamla hjulen var för små och mössen dessutom faktiskt kunde skada sig på dem. Då grundlades en motreaktion mot hjulen bland djurägarna, som insåg att hjulen inte var bra för djuren, dessutom marknadsfördes hjul till djurarter som absolut inte behövde hjul, vilket fick djurägarna att misstro både tillverkarna och djuraffärerna.

Djurtillbehör för smådjur är idag en stor industri, och man tillverkar allt som går att sälja, vilket innebär att utbudet är stort. Det finns fortfarande pyttesmå burar och pyttesmå hjul, vilket säger sig självt att det inte är bra för några djur, men det finns även stora burar och stora hjul och mängder med andra aktiveringsleksaker. Idag finns det flera modeller av hjul som är både säkra och stora nog, dessa kan man mycket väl införskaffa och använda.

Idag finns det personer som säger att hjul är av ondo för alla djur, men det är ju just idag som det verkligen finns bra hjul att köpa till de djurslag som uppskattar hjul... man kan lugnt säga att motrörelsen gått lite för långt.

Visserligen finns det enstaka möss som inte bör ha hjul i sin bur dygnet runt, de möss som liksom fastnar i hjulet och springer jättemycket i det, flera timmar om dagen. Det är främst enstaka tammöss som kan uppvisa detta beteende.

Men det är ju onaturligt att springa i ett hjul? Javisst! Det är just därför som man behöver ha en rejält stor bur med många olika aktiveringsleksaker så att mössen kan välja själva vad de vill göra, inte bli hänvisade till bara ett hjul och knappt något mer...

Att enbart ta bort hjulet som många djurägare idag uppmanar varandra till är dock inte bra. Man måste erätta det med något annat. Lämpligen köper man en större bur, skaffar minst en kompis till musen (om det går) och fyller buren med aktiveringsleksaker.

Eva Johansson