User login

Mushjul

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 2 1995.

Att springa i hjul är egentligen ett onormalt beteende för arten mus, liksom att dricka vatten ur vattenflaskor - vem har väl sett vilda möss dricka vatten ur vattenflaskor eller springa i mushjul?

Att dricka vatten ur vattenflaska är ett ändamålsenligt beteende på så sätt att när musen har lärt sig att dricka ur flaskan så dricker den vanligen endast när den är törstig. Det finns andra djur, t.ex. marsvin, som kan dricka ur allt vatten i vattenflaskan eller tömma vattenflaskan helt utan att dricka i brist på annan stimulans. (Jag har ännu inte stött på någon mus som gjort så.)

Att springa i mushjul är ett beteende som inte ingår i mössens normala repertoar av beteenden, så det är också ett i grunden onormalt beteende biologiskt sett. Djuret kommer ingenstans när det springer i hjulet och hittar inte mat eller nya kompisar. Däremot så får de ju motion invänder säkert många, men att motionera är ju ett typiskt ett mänskligt beteende (i vissa delar av världens befolkning). Djur i naturen har ingen nytta av motion, de har fullt upp med att leva.

Personligen vill jag hävda att hjulspringande hos möss är en stereotypi - rakt efter definitionen, precis som looping och andra typiska stereotypier. En stereotypi är ett inlärt (djuret måste lära sig att springa i hjulet) och mycket stereotypt beteende (rörelserna är likadana och upprepas hela tiden) utan någon funktion (djuret kommer inte någon vart). Stereotypt beteende uppstår när djuret hindras från att utföra naturliga beteenden. De vilda mössen rör sig över stora områden.

Härmed är det inte sagt att det är dags att slänga ut mushjulen ur burarna. Så länge djuret springer i hjulet så fungerar det precis som looping osv; det lättar på trycket. Eftersom vi inte exakt vet vad som får mössen att springa i hjulen så kan vi ju ta till biologernas förklaring; understimulering (djuren har för lite sysselsättning och har därför helt enkelt tråkigt).

Alltså: mössen springer i hjulen pga understimulering. Att springa i hjul är ett onormalt beteende för arten mus. Beteendet som sådant lättar på det inre trycket - tar man bort mushjulet för en mus som är van att springa i hjul så mår musen ännu sämre. Men vi bör alltså vara medvetna om att hjulspringandet är en stereotypi - dvs djuret är dåligt anpassat till ett liv i fångenskap. Eller: fångenskapen är dåligt anpassad till musens behov.

Eva Johansson, skrivet i Augusti 1993.

Del 7 av 7 artiklar om beteende.

  1. Onormalt beteende. Publicerad HM 5-6 1993.
  2. Stereotypt beteende hos möss. Publicerad HM 1 1994.
  3. Vanliga stereotypa beteenden hos möss. Publicerad HM 2 1994.
  4. Stressande påverkan. Publicerad HM 4 1994.
  5. Mus-dressyr. Publicerad HM 5/6 1994.
  6. Aktivering för möss. Publicerad HM 1 1995.
  7. Mushjul. Publicerad HM 2 1995.