User login

Mus-dressyr

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 5-6 1994.

Ett sätt att ge mössen lite stimulans kan vara att lära dem enkla konster. Jag har en kompis som dresserar sina marsvin ( sitt, ligg, springa i serpentiner osv. ). Själv har jag haft dresserade tamråttor ( de kunde inkallning, dvs. rätt råtta kom när jag ropade namnet... ).

Jag har läst " Taming and training your Guinea Pig ". Där står en del tips och råd som säkert kan användas även till musdressyr. Bästa träningssättet är att belöna rätt beteende och ignorera fel. I boken berättas om ett marsvin vid namn Ginger som kan komma på inkallning. Det gjorde i och för sig mitt första marsvin Tjabo också...

Man kan bygga labyrinter åt djuren, vari de kan få leta efter en belöning. Om man låter djuret vara i labyrinten utan belöning en stund innan man provar att testa labyrinten så lär sig djuret att hitta betydligt fortare än om man släpper i djuret direkt när man skall kolla hur lång tid det tar på sig att hitta belöningen. Man kan lägga belöningen på olika ställen i labyrinten, och även använda sig av olika sorters belöningar. Belöning i form av godis torde vara enklast att använda.

Även om man lägger belöningen på olika ställen varje gång lär sig djuret att hitta bättre för varje gång.

Ideer till enkla konster att lära musen hittar du i aktiveringsböcker för hund.

Skriv gärna till Husmusen och berätta vad dina möss har lärt sig!

Vid tangentbordet: Eva Johansson, skrivet i Augusti 1993.

Del 5 av 7 artiklar om beteende.

  1. Onormalt beteende. Publicerad HM 5-6 1993.
  2. Stereotypt beteende hos möss. Publicerad HM 1 1994.
  3. Vanliga stereotypa beteenden hos möss. Publicerad HM 2 1994.
  4. Stressande påverkan. Publicerad HM 4 1994.
  5. Mus-dressyr. Publicerad HM 5/6 1994.
  6. Aktivering för möss. Publicerad HM 1 1995.
  7. Mushjul. Publicerad HM 2 1995.