User login

Stereotypt beteende hos möss

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 1 1994.

Stereotypt beteende är ett onormalt beteende som aldrig förekommer hos vilt levande djur. Hos möss är stereotypa beteenden mycket vanliga, vilket tyder på dålig anpassning till ett liv i fångenskap. Det är dock betydligt enklare att anpassa fångenskapen till djuren än att anpassa djuren till fångenskapen!

Stereotypt beteende uppstår när djuret hindras från att utföra naturliga beteenden. Några exempel på stereotypa beteenden hos möss: looping, morrhårsätning…

Det stereotypa beteendet blir snabbt en vana – ovana! Eftersom djuret lär in och sedan ofta upprepar beteendet så blir det snabbt befäst. Dvs djuren lär sig beteendet snabbt och det är jättesvårt att åtgärda. Lika svårt som att sluta bita på naglarna om man en gång har börjat!

Det stereotypa beteendet uppstår genom att djuret känner sig stressat och därmed börjat bete sig ”felaktigt”. Tex har morrhårsätar/pälsätar-beteendet uppstått ur ett överdrivet putsande. Det finns alltså ingen morrhårsätargen som går att avla bort, utan beteendet uppstår pga stress, som i sin tur uppstår pga en dålig anpassning till ett liv i fångenskap. Däremot är stresståligheten ärftlig. Man kan alltså avla fram möss med hög stresströskel = tål mera stress utan att utveckla stereotypier. På detta sätt avlar man bort alla stereotypier samtidigt; morrhårsätning, looping mm.

Ett djur som i sig är lugnt, dvs verkar tamt och hanterbart, är som regel stresståligare. Att avla fram sådana möss är ett sätt att anpassa djuren till fångenskapen.

Om man istället vill ha pigga och livliga möss så måste man anpassa fångenskapen till djuren. Möss i frihet är upptäckarglada, livliga figurer som rör sig över stora ytor. De behöver alltså stora burar och mycket stimulans!

Eva Johansson.

Källa: Djurens beteende. Red. av dr. phil. Hans Lind.

Del 2 av 7 artiklar om beteende.

  1. Onormalt beteende. Publicerad HM 5-6 1993.
  2. Stereotypt beteende hos möss. Publicerad HM 1 1994.
  3. Vanliga stereotypa beteenden hos möss. Publicerad HM 2 1994.
  4. Stressande påverkan. Publicerad HM 4 1994.
  5. Mus-dressyr. Publicerad HM 5/6 1994.
  6. Aktivering för möss. Publicerad HM 1 1995.
  7. Mushjul. Publicerad HM 2 1995.