User login

Mussläktingar?

Hur är möss släkt med andra djur och med varandra? För att få veta svaret på den frågan kan det vara bra att titta bakåt i tiden. När uppstod egentligen musen? Hur har den utvecklats genom tiderna?

Tyvärr är det så att just gnagarnas sytematik är väldigt besvärlig att sätta sig in i, tvärtemot andra djurs och växters systematik. En anledning till detta kan vara att det finns så otroligt många olika arter av gnagare, och att många av dem starkt påminner om varandra. Forskarna har inte lyckats reda ut exakt hur en del av dem är släkt med varandra.

Speciellt gäller detta taggmössen. Det finns flera olika arter av taggmöss. Trots detta är det numera vanligt att forskare och biologer väljer att benämna dem taggmöss allihopa, utan att specifiera vilken art av taggmöss de pratar om. Troligen kommer taggmössens inbördes släktskap att revideras. Dvs taggmössen är desamma men människans uppfattning om vilka olika taggmusarter det finns och hur de är släkt med varandra kommer att ändras.

Liknande problem finns inom andra grupper av gnagare.

Enligt välkänd gnagarforskare har gnagarna utvecklats i 16 olika utvecklingslinjer genom årmiljonerna, dessa indelas i 45 olika familjer, varav endast 32 finns idag (resten är utdöda).

Musens födelsedatum

Under Oligocen, dvs för mellan 26 och 38 miljoner år sedan uppstod de djur vi idag kallar sovmöss. De var de första mössen, efter vad forskarna vet idag. Under Miocen, dvs för mellan 7 och 26 miljoner år sedan uppstod resten av de stora grupperna av möss.

Musens nära släktingar

Rike: Animalia (djur)
Stam: Chordata (ryggsträngsdjur)
Klass: Mammalia (däggdjur)
Ordning: Rodentia (gnagare)

Musen är en gnagare. Ordningen gnagare är indelade i 443 släkten och innehåller ca. 2100 arter. Detta innebär att musen har väldigt många nära släktingar! Exempel: Bäver, ekorre, fjällämmel, vattensork, bisam och brun råtta.

Några andra släktingar

Rike: Animalia (djur)
Stam: Chordata (ryggsträngsdjur)
Klass: Mammalia (däggdjur)
Ordning: Lagomorpga (hardjur)

Förr indelades gnagarna i enkeltandade gnagare och dubbeltandade gnagare. En dubbeltandad gnagare har dubbla framtänder i överkäken, en mindre tand som sitter bakom den vanliga. Detta vet alla som varit tvungna att klippa tänderna på en kanin... Harar och kaniner är mycket nära släkt med varandra men de är inte gnagare. De tillhör en annan närbesläktad ordning: hardjuren.

Hur mössen har utvecklats genom tiderna har jag ännu inte hittat några uppgifter om...

Eva Johansson, 2007.