User login

10 tips för att gå långt i standard

10 tips för att gå långt i standard

Vad är en regnbågskull? - Jo, det är när musungarna i en och samma kull har flera olika färger!
Vad är standard? - Jo, det är så att musutställningarna är vanlöigen uppdelade i två olika typer av klasser. Den ena klassen kallas pet class och där bedöms musen mestadels efter hälsa och temperament, och den andra klassen är standard där man bedömer hur musen ser ut efter en nedskriven riktlinje - en så kallad "standard".
Vad är SVEMUS - Jo det är svenska musföreningen!

Följande artikel är publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 5-6 2005.

  1. Köper du din mus – se till att kullsyskonen har samma färg som den du köper.
  2. Föder du upp din mus själv – se till att huvudsakligen para samma färg med samma färg.
  3. Om du har en regnbågskull – tro inte att någon av ungarna har någon bra chans att vinna i standard.
  4. Om du har parat olika färger och får fram en ovanlig variant – tänk på att den troligen inte ens liknar en bra mus av samma variant.
  5. Många uppfödare gillar att blanda olika varianter i sin avel – tänk på att sådana avkommor passar bäst i Pet Class.
  6. Möss ur regnbågskullar är lätta att sälja men är oftast inte bra nog för standard.
  7. Färgavlade möss kan ibland vara svårare att sälja då de alla liknar varandra och kan därigenom vara svåra att skilja åt – samarbeta då en annan uppfödare med en annan musvariant vid försäljning!
  8. Om du vill ställa ut dina möss, köp möss i olika varianter från olika uppfödare och se hur de placerar sig på utställningarna – då vet du snart vilka möss som kan tänkas vinna mycket.
  9. Tänk på att det inte bara är i Pet Class det är viktigt att musen är snäll.
  10. Det krävs många generationer av färgavel för att få fram en bra standard-mus!

Skrivet av Eva Johansson.