User login

Bottenmaterial

Bottenmaterial

Bottenmaterial är vad man täcker botten av buren med så att djuren slipper gå direkt på burbotten, vilket inte är så hälsosamt när de smutsat ner lite i sin bur.

Aspflis är absolut bästa bottenmaterialet, och används ofta på lab. Kallas ibland även aspspån.

Dagstidningspapper kan man använda men djuren blir smutsiga fort av trycksvärtan, använd aldrig veckotidningspapper eller annat papper (toa- och hushållspapper går förstås bra i brist på bättre.)

Vanligt svenskt kutterspån som används till hästar fungerar fullständigt utmärkt, kan köpas billigt på bla Granngården. Kallas träflingor av någon tillverkare. OBS måste förvaras 100% rått- och musfritt i 28 dagar för att garanterat vara helt fritt från ohyra som kan gå på möss eller råtta. Lämpligen köper man balar med kutterspån, det är det billigaste sättet att köpa spån till smådjur.

Sågspån bör absolut ej användas, det är så fint att djuren kan få ner det i lungorna då de andas.

Cederspån, importeras numera och säljs som bottenmaterial i vissa oseriösa djuraffärer, det säljs även färgat i olika färger. Cederspån är giftigt och bör aldrig få förekomma ens i närheten av mössen. Det är giftigt för alla som vistas i samma lokal, även människor!

Pappersbaserat kattströ kan man använda. Det intressanta med just detta strö är att omkring hälften av alla människor tycker att det stinker och omkring hälften tycker att det inte luktar någonting. Detta är något man forskat på och kommit fram till att omkring hälften av alla människor inte kan uppfatta just den lukten. Varför vet man ej!

Lerbaserat kattströ (clay-based) är farligt för alla smådjur, inkl katter, om de får det i sig då kan djuret dö. Många fall finns rapporterade för kattungar och kaniner som dött av detta.

Halm bör undvikas då mössen lätt kan skada sig på de hårda vassa ståna. OBS måste förvaras 100% rått- och musfritt i 28 dagar för att garanterat vara helt fritt från ohyra som kan gå på möss eller råtta. Halm är oftast för grovt för möss, de kan skada sig på det. Får man tag sk Änglahalm kan det användas men är inte något som mössen behöver.

kan användas i undantagsfall då det har mycket dålig uppsugningsförmåga. OBS måste förvaras 100% rått- och musfritt i 28 dagar för att garanterat vara helt fritt från ohyra som kan gå på möss eller råtta. Hö kan man köpa billigt på exempelvis Granngården. Hö är dock superbra att lägga ovanpå spånet, då har mössen sysselsättning en lång stund framöver.

Fleecetyg har blivit alltmer populärt att ha i burarna till olika smådjur, marsvin och råttor är de jag främst noterat detta för.

Eva Johansson