User login

Att skaffa möss

Var kan jag köpa möss?

Här i Sverige kan du köpa möss i djuraffär eller från uppfödare. Det finns en musklubb, SVEMUS, med registrerade uppfödare, men det finns även uppfödare som ej är med i någon smådjursförening. Du kan leta på Internet efter musuppfödare. Försök ta reda på vad för slags uppfödare det är, vissa föder bara upp vackra möss, andra bara tama och trevliga sällskapsmöss. Tro mig, de tama är roligare i längden :-) Få uppfödare lyckas föda upp möss som är både vackra och trevliga, sådana uppfödare hittas främst i SVEMUS.

Vad skall jag titta på när jag köper möss?

Försök att få se båda föräldrarna och så många andra släktingar som möjligt. Verkar dessa tama och friska är det ett bra tecken. Bäst är det om de möss du tänker köpa redan är tama!

Du måste förstås titta noga på de möss du tänker köpa så att de är friska. Det du skall kontrollera är ögonen är rena och klara, att djuren inte har sår, skador eller någon form av klet någonstans på kroppen. Titta noga under svansen, de skall vara helt rena, utan tecken på magproblem.

Det kan vara en god idé att ta reda på det verkligen är tammöss du tänker köpa, det är bara de som blir sådär supertama!

Skall jag köpa en eller två möss?

Köp aldrig en mus om du inte redan har muskompisar till den redan. Möss är väldigt sociala djur och skall aldrig hållas ensamma utan mycket god anledning. Men om mössen börjar slåss kan de lätt skada varandra allvarligt så då måste man separera dem för deras egen skull. Eftersom möss är så sociala så lider även av att leva ensamma varför jag rekommenderar att sätta mössen som just separerats pga slagsmål i burar tätt intill varandra, så att de kan både se och lukta varandra men ej skada varandra.

Det är en stor skillnad mellan hanar och honor då honor oftast kan leva fredligt tillsammans, men samma sak gäler mera sällan för hanarna.

Vilda möss är revirhävdande, även honorna, men hanarna är det i en mycket högre grad. De flesta tammushonor uppvisar inte så mycket av detta beteende, medan många hanar gör det, och det är viktigt att inse att det är ett beteende som är naturligt för arten.

En liten jämförelse: Tamråttor är ofta mer aggressiva än vilda råttor medan det är tvärtom med mössen, dvs tama möss är vanligen mindre aggressiva än vilda möss. Man har avlat för att fram "snällare" möss. Vad inte alla kanske vet är att man har gjort exakt samma sak med marsvin som med möss, dvs avlat fram "snällare" djur. Varför man har gjort tvärtom med råttor kan man fundera över...

Genom åren har alltså många uppfödare försökt att främst avla på de möss som fungerat bra tillsammans, eftersom de då kan hållas tillsammans i mindre burar och man därmed kan ha fler möss på mindre plats. jag har själv ägt många sådana möss, även många mushanar som bott tillsammans utan minsta bråk. Även om detta "snälla" beteende är bättre för möss i fångenskap, så är det alltså inte naturligt, och alla möss är inte lika snälla. Idag finns både svensktypade och engelsktypade möss med detta snälla beteende.

Vad få vet är att det även finns flera laboratoriemöss som är så här snälla, där hanarna kan bo tillsammans utan minsta tendens till gräl, även om det naturligtvis även finns laboratoriemöss som är rätt extremt aggressiva med.

Skall jag köpa hane eller hona?

Till sällskap rekommenderar jag främst honor. Honorna luktar lika mycket eller lite som andra smådjur, råttor, hamstrar, kaniner, osv och är vanligen snällare mot varandra. Den enda fördelen med att ha mushanar till sällskap är att de ofta lever lite längre än honmössen.

Är det sant att möss luktar illa?

Endast hanarna! Honmössen luktar inte mer än andra vanliga smådjur, typ hamstrar, kaniner, råttor osv.

Vissa påstår glatt att möss stinker, men det är alltså inte sant, det är faktiskt bara hanmössen som stinker. Tyvärr hjälper det inte att kastrera dem, de luktar inte mindre för det. Mushanar är enligt min näsa ett av det djur som luktar mest, speciellt med tanke på dess storlek. Köper du honmöss så kan du glömma hela problemet. Själv har jag inte hanmöss hemma, men jag kanske har lite känsligt luktsinne också, för det finns gott om människor som har tama hanmöss hemma i lägenheten/huset. Jag har dock inga problem att ha honmöss hemma. Det är tråkigt att behöva nämna detta, men det är så många som frågar, och ändå fler som inte vet att honmössen inte luktar speciellt. Jag har hört att illrar luktar väldigt starkt, och dessa har folk också som sällskapsdjur...

Jag bör förstås tillägga att det är stor skillnad på hur mycket olika hushanar luktar, vissa luktar betydligt mindre än andra, dessutom luktar de olika! Personligen är jag övertygad att även denna egenskap hos mössen går att påverka med planerad avel, så att man kan avla fram möss som är i det närmaste luktfria. Vad jag lärt mig från andra uppfödare är att lukten och graden aggressivitet som mössen uppvisar går hand i hand - ju snällare mushane desto mindre luktar han! Jag hoppas att fler uppfödare börjar arbeta med detta...
...eftersom möss är så underbara djur!

Hur gamla skall mössen vara när man köper dem?

Minst 8 veckor. De kan vara betydligt äldre.