User login

The Handbook of Rodents in Captivity - Chris Henwood

The Handbook of Rodents in Captivity av Chris Henwood

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 3 1994.

The Handbook of Rodents in Captivity handlar om ett 90-tal olika smågnagare och andra smådjur (tex igelkottar och näbbmöss) som man kan hålla i fångenskap. Det viktigaste om varje djurart står: beskrivning av djuret, latinskt namn, bästa burtypen + inredning för just det djuret, om de helst vill bo ensamma, parvis eller i större grupper, dräktighetstid, livslängd, tips om foder, mm.

Det finns inga färgbilder i boken, men den är ändå mycket intressant då den grundligt behandlar så pass många olika smådjur. Naturligtvis behandlas även olika sorters möss. Detta är verkligen en bra bok för den som är intresserad av olika arter av smådjur.

Boken är utgiven av Ian Henry Publications 1985.

Skrivet av Eva Johansson, 1994.