User login

Mice As A New Pet - Richard Pfarr

Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 5-6 1993.

Jag har läst boken Mice As A New Pet av Richard Pfarr. Denna bok är full med trevliga musfoton, men det är också bokens enda tillgång. Texten handlar rätt mycket om färgavel och färggenetik. Tyvärr är det fel i den grundläggande genetiken i boken; man påstår tex att om man parar en renavlad choklad med en renavlad svart får man alla ungar i svart färg (rätt) och att 75 >% av ungarna i kullen bär på choklad (fel, det skall vara 100 %). Jag fann ett tiotal flagranta fel i bokens färggenetik vid en första genomläsning. Eftersom så mycket av texten behandlar färger och färggenetik borde det inte få förekomma så många fel.

Boken behandlar inte möss som tamdjur till sällskap utan endast uppfödning i större skala och skötsel och hantering av djuren. Denna bok är ingen större tillgång i ditt musbibliotek – vare sig du är nybörjare eller uppfödare. Men, som sagt, fotona är verkligen fina…

Skrivet av Eva Johansson, 1993.