User login

Avel och genetik

Artikellista:

 • Musgenetik - letala och semiletala gener. Gammal artikel, okänt år.
 • Praktisk avel. Gammal artikel, okänt år.
 • Astrex. HM nr 2-3 1990.
 • Grundläggande genetik. HM nr 5-6 1990 & HM nr 1 2009. Del 1 av 5 artiklar om genetik.
 • Satin och långhår. HM nr 5-6 1990.
 • Astrex och Texel i avel. HM nr 5-6 1991.
 • Selektiv avel. HM nr 1 1991, repris HM nr 1 2000.
 • Inavel kontra utavel. HM nr 2 1991, repris HM nr 2 2000.
 • Krullhåriga möss. HM nr 1 1992.
 • Bror-syster avel. HM nr 1 1993.
 • Tan och Fox. HM nr 2 1993.
 • Vanliga färger. HM nr 2 1993.
 • Udda musinfo! HM nr 4 1993.
 • Krulliga musar i mängder… HM nr 4 1993.
 • Dvärgväxt hos möss. HM nr 5-6 1993.
 • Tricolour. HM nr 1 1994.
 • Himalaya – Siames – Silver Agouti – Chinchilla. HM nr 3 1994.
 • Fri klyvning. HM nr 4 1994 & HM nr 1 2009. Del 2 av 5 artiklar om genetik.
 • Koppling och överkorsning. HM nr 4 1994 & HM nr 1 2009. Del 3 av 5 artiklar om genetik.
 • När och hur uppstod våra vanligaste mutationer?. HM nr 1 1995.
 • Mera genetik: Genotyp och fenotyp. HM nr 2 1995 & HM nr 1 2009. Del 4 av 5 artiklar om genetik.
 • Mera genetik: Alleler. HM nr 2 1995 & HM nr 1 2009. Del 5 av 5 artiklar om genetik.
 • Att avla på temperament. HM nr 4 1995.
 • Nakna möss, vad då? HM nr 4 1995.
 • Att avla på livslängd. HM nr 2 1996.
 • Variegated kontra silvering. HM nr 4 1997.
 • Mosaiker. HM nr 5 1997.
 • Agoutivarianternas pälsfärg. HM nr 5 1998.
 • Musens behåring. HM nr 5 1998.
 • Varmare ungar. HM nr 6 2001.
 • Avelsarbete. HM nr 2-3 2005.
 • Avelsdjur. HM nr 2-3 2005.
 • Nya rön om Viable Yellow – Tiger. HM nr 2 2006.
 • Alla dessa nya färger i albinoserien. HM nr 3 2006.
 • Musnyckel. HM nr 2 2007.
 • Varför samma färg kan se olika ut. 2007.
 • Samma färg kan se väldigt olika ut.... 2007.
 • Lite om genetikens historia. 2007.
 • Är din mushona dräktig? 2007.
 • Popcornmus. 2007.
 • Avvänjning av ungar. 2007.
 • Skötsel av dräktig hona. 2007.
 • Musraser eller mustyper. Gammal text.
 • Tidig könsmognad hos mus. Januari 2018.

HM är den svenska musföreningen SVEMUS klubbtidning HUSMUSEN.

Andra artiklar som kan vara av intresse:

På engelska: