User login

Skötsel och beteende

Artikellista:

 • Pinkmusar. HM nr 5-6 1992.
 • Onormalt beteende. HM nr 5-6 1993.
 • Stereotypt beteende hos möss. HM nr 1 1994.
 • Vanliga stereotypa beteenden hos möss. HM nr 2 1994.
 • Stressande påverkan. HM nr 4 1994.
 • Mus-dressyr. HM nr 5-6 1994.
 • Aktivering för möss. HM nr 1 1995.
 • Mushjul. HM nr 2 1995.
 • Temperament. HM nr 4 1996, repris HM nr 4 2005.
 • Mushanar ihop. HM nr 5-6 2004.
 • Musaktivering. HM nr 5-6 2005.
 • Ta inte i vilda möss!. HM nr 5-6 2005.
 • Gamla labburar. 13 juli 2006.
 • Bajs i maten? 2006.
 • Vad gör man när burkompisen dör? 2007.
 • Musbadning. 2007.
 • Kloklippning. 2007.
 • Burstädning. 2007.
 • Sätta ihop möss. 2007.
 • Tämjning av smådjur. 2007.
 • Mustämjning. 2007.
 • Inredning av musburen. 2007.
 • Är hjul verkligen bra för möss? 2007.
 • Mushus. 2007.
 • Burtyper. 2007.
 • Bottenmaterial. 2007.
 • Bomaterial. 2007.
 • Matskålar. 2007.
 • Om mushjul. 2007.
 • Tammus som piskar med svansen. 2007.
 • Mus som tömmer vattenflaskan. 2007.
 • Mus som gnager på burgallret. 2007.
 • Musleksaker. 2007.
 • Vad är aktivering? 2007.
 • Kutterspån - Är det verkligen giftigt eller - ? Februari 2008. HM nr 1 2009.

Artiklar på engelska:

 • Mouse behaviour 2004.

HM är den svenska musföreningen SVEMUS klubbtidning HUSMUSEN.