User login

Gerbilvarianter

Gerbilens olika färger och varianter

En kull DE Honey som små:

På dessa sidor finns en del av mina egna foton av gerbiler i olika färger och varianter, många av gerbilerna på fotona har jag själv fött upp, som de på fotot ovan, andra tillhör mina kompisar.

Det mesta av vad jag vet om gerbilens färger och genetik har jag hittat på Internet, just för gerbilen finns bra information på nätet.
Dessutom är genetik en av mina små hobbies.

Numera finns det en mängd nya färger och varianter av gerbiler att glädjas åt, och det kommer fler nya varianter då och då.

Gerbilvarianterna kan indelas i self, tippade, vitmagade, vittecknade och tecknade:

  • self = enfärgade, exempelvis svart, lilac osv.
  • tippade, exempelvis nutmeg, argente nutmeg osv.
  • agouti-baserade, exempelvis agouti, argente osv.
  • vittecknade, exempelvis patched, pied osv.
  • skuggade, exempelvis siames, burmes osv.

Genetik:

De agoutibaserade gerbilfärgern är vitmagade, förmodlingen beroende agoutigenen själv, dvs att gerbilen har en vitmagad agouti gen. Gerbilen har inte b-genen eller c-genen ännu. D-genen finns, men fanns inte i Sverige när jag senast gick igenom gerbilernas genetik. Gerbiler har både cb och ch, e och ef, och dessutom g och p. Genen cb skrivs ibland cchm, där chm står för chinchilla medium.

De vittecknade varianterna baseras på två olika gener, Sp och W. Sp är semi-letal.