User login

Sebramusens släktingar

Sebramussläktingar

Vad är en sebramus? Sebramöss heter egentligen gräsmöss. Gräsmöss är namnet på några olika arter av randiga möss som tillhör släktet Lemniscomys. På engelska heter släktet Striped grass mice. Detta släkte namngavs av Trouessart, 1881. Det finns 10 arter av gräsmöss i släktet, dessa är de tio arterna som gäller idag. Det finns alternativa källor som namnger flera underarter och minst en art till, men de är inte vetenskapligt erkända såvitt jag kunnat utröna.

Översikt

  • Lemniscomys barbarus - strimmig gräsmus (Barbary Striped Grass Mouse)
  • Lemniscomys bellieri - (Bellier's Striped Grass Mouse)
  • Lemniscomys griselda - (Griselda's Striped Grass Mouse)
  • Lemniscomys hoogstraali - (Hoogstral's Striped Grass Mouse)
  • Lemniscomys linulus - (Senegal Striped Grass Mouse)
  • Lemniscomys macculus - (Buffoon Striped Grass Mouse)
  • Lemniscomys mittendorfi - (Mittendorf's Striped Grass Mouse)
  • Lemniscomys rosalia - (Single-Striped Grass Mouse)
  • Lemniscomys roseveari - (Rosevear's Striped Grass Mouse)
  • Lemniscomys striatus - randfläckad gräsmus (Typical Striped Grass Mouse)

Ännu en släkting är Rhabdomys pumilio - fyrstrimmig mus.