User login

Tidig könsmognad hos mus

Tidig könsmognad hos mus

Ibland förekommer det att en unge blir könsmogen extra tidigt. Att bli könsmogen extra tidigt innebär egentligen före 6 veckors ålder. Åldern för könsmognad hos domesticerade smådjur är tidigare än hos deras vilda släktingar. Idag finns hela släktled av tammöss där ungarna kan bli könsmogna redan vid 5 veckors ålder. Ibland ännu tidigare!

Vilda möss av samma art som våra tammöss blir normalt könsmogna vid en ålder av mellan 8 och 12 veckor.

Generellt gäller att hanungarna är de som blir könsmogna tidigast, så risken att de parar sina systrar är normalt liten vid god djurhållning. Däremot har det inträffat i några få enstaka fall förekommit att en hanunge blivit könsmogen extra tidigt o parat sin egen mor. Jag har själv inte råkat ut för detta, men har hört talas om några få fall i Sverige.

Den vanliga rekommendatiionen till uppfödare av tammus är att vänja av ungarna vid en ålder av 4-5 veckors ålder. Tidigare om ungarna är extra stora och försigkomna.

Januari 2018

Eva Johansson