User login

Mina marsvin

Efter att mina gamla marsvin Izzy och Hedda travat vidare till grönare ängar har jag nu fått 2 nya marsvin, Puzzla o Venke.

2 av mina gamla marvsin, Hedda & Izzy 15 november 2012:

Pussla och Venke 2 juni 2014: